Populace - ANNO 1800

Populace

DeadKarlos | 1. února 2019 | Návštěvnost 448

 

PopulacePopulace hráčů je srdcem města ve všech titulech Anno, které zajišťují pracovní sílu města a příjímů daně. Pokud se populace zvýší, tak se odemknou další nové budovy, aby uspokojily nové potřeby zaměstnanců.

Počet obyvatel ve hře je zobrazen v horní části obrazovky vedle symbolu Populace Populace. Umístění nad ním bude ukazovat, kolik obyvatel z kadé úrovně máte v celkem na ostrově.

Ovládací panel

 

 

Úroveň zaměstnanců


V Anno 1800 existuje pět populační úrovně. Velikost obydlí zaměstnanců je 3x3 a mají různé potřeby a spokojenosti.

Starý svět


Farmáři

Farmáři

Farmáři jsou první úrovení obyvatel. Když stavíte nové domy jsou u nich zaměstnanci. Mají nejzákladnější potřeby ze všech úrovní.

Dělníci

Dělníci - Workers

Dělníci jsou druhou úrovní obyvatel a představují většinu obyvatelstva v 19. století. Poskytují významnou manuální práci v továrnách.

Řemeslníci

Řemeslníci - Artisans

Řemeslníci jsou třetí úrovní obyvatel, kteří se nezaměřují pouze na poskytování průmyslu a obchodu, ale také se specializují na řemesa.

Inženýři

Inženýři - Engineers

Inženýři jsou čtrvrtou úrovní obyvatel a tyto vzdělaní zaměstnanci se snaží prosadit svět do moderní doby prostřednictvím technologické revoluce.

Investoři

Investoři - Investors

Pátým a posledním stupněm obyvatel jsou Investoři což je bohatá elita vyšší třídy, kteří potřebují hodně bohatství a lepší potřeby a spokojenosti.

 

Nový svět


Jornaleros

Jornalero

První úroveň populace z Nového světa - Jornalero na plantážích, dřevorubci, atd..

Obreros

Obrero

Druhá úroveň populace z Nového světa - pěstitelé, podnikatelé, atd..

 

 

Potřeby


V Anno 1800 jsou potřeby obyvatelsta rozděleny do dvou kategorií: Základní potřeby a Luxusní potřeby.

Splnění základních potřeb zvyšuje počet obyvatel a kreditů. Obydlí musí mít všechny základní potřeby k postoupení na vyšší úroveň.

Splnění luxusních potřeb činní obyvatelstvo spokojené a dává více kreditů.

Viz: Pro více informací navštivte stránku Potřeby

 

 

Spokojenost


Obyvatelé nemusí mít Spokojenost, aby mohli postoupit na další úroveň, ale musí být splněny pouze základní potřeby. Spokojený obvytelé platí vyšší daně, snižují pravděpodobnost nepokojů a mohou organizovat festivaly, které zvyšují počet obyvatel, produkci a atraktivitu města.

Viz: Pro více informací navštivte stránku Spokojenost

 

 

Povýšení


Existuje několik požadavků, které musí splňovat obydlí, aby bylo možné povýšit do další úrovně:

  • obydlí musí být plné
  • musí být splněny všechny základní potřeby
  • musí být k dispozici dostatek stavebních materiálů

Na rozdíl od předchozích her Anno, vaši lidé nemusí být spokojení, aby mohli povýšit. Obyvatelé mohou být nespokojený nebo dokonce rozzlobený a stále je můžete povýšit do další úrovně, pokud jsou splněny všechny požadavky.

Chcete-li povýšit obydlí, můžete si vybrat budovu a stisknout talčítko pro vylepšení, nebo můžete použít nástroj pro vylepšení a kliknout na jednu nebo více obydlí najednou. Po výběru nástroje pro upgrade se zelené šipky zobrazí nad obydlím, které lze vylepšit. V nastavení hry můžete také zvolit, abyste viděli tyto šipky po celou dobu.

Teoreticky můžete vylepšovat všechna obydlí na vyšší úrovně. Potřebujete však pracovní sílu ze všech úrovní, abyste umožnili provoz výrobních budov. Doporučuje se, aby při vylepšení obydlí udržovali přebytek všech druhů pracovní síly.

 

Starý svět


 

Obydlí: Farmáři Farmáři

Cena stavby:
Prkna2

Cena vylepšení:
Prkna4

Obydlí: Dělníci Dělníci

Cena stavby:
Prkna6

Cena vylepšení:
Prkna6 · Cihly2 · Ocelové nosníky2

Obydlí: Řemeslníci Řemeslníci

Cena stavby:
Prkna12 · Cihly2 · Ocelové nosníky2

Cena vylepšení:
Prkna8 · Cihly3 · Ocelové nosníky2 · Okna2

Obydlí: Inženýři Inženýři

Cena stavby:
Prkna20 · Cihly5 · Ocelové nosníky4 · Okna2

Cena vylepšení:
Prkna10 · Cihly4 · Ocelové nosníky3 · Okna3 · Železobeton3

Obydlí: Dělníci Investoři

Cena stavby:
Prkna30 · Cihly9 · Ocelové nosníky7 · Okna5 · Železobeton3

Cena vylepšení:
-

 

Nový svět


 

Obydlí: Jornalero Jornalero

Cena stavby:
Prkna1

Cena vylepšení:
Prkna2

Obydlí: Obreros Obreros

Cena stavby:
Prkna3

Cena vylepšení:
žádné

 

 

Úroveň společnosti


Vaše celková populace rozhoduje o úrovni vaší společnosti. Úroveň společnosti spočívá v dostupném množství vlivu. Vysoká úroveň společnosti jsou také nutné k odemknutí silnějších propagandistických článků.

Viz: Pro více informací navštivte stránku Úroveň společnosti

 

 

Úroveň ostrova


Každý ostrov má určitou úroveň, která závisí na počtu obyvatel nejvyšší úrovně žijící na ostrově. Zobrazuje se v horní části obrazovky, hned za stavem Atraktivita ostrova.

 

Starý svět


 

Úroveň: Věk zemědělství

Vyžaduje: Nic

Úroveň: Vesnice

Vyžaduje: 100 Farmáři Farmářů

Úroveň: Přístavní městečko

Vyžaduje: 150 Dělníci Dělníků

Úroveň: Město

Vyžaduje: 500 Řemeslníci Řemeslníků

Úroveň: Věk (Řemeslné kvality)

Vyžaduje: 1 Inženýři Inženýrů

Úroveň:

Vyžaduje: ??? Dělníci Investorů

 

Nový svět


 

Úroveň: Věk tradice

Vyžaduje: 1 Jornalero Jornalero

Úroveň: Městečko

Vyžaduje: 200 Jornalero Jornalero

Úroveň: Kolonie

Vyžaduje: 600 Obreros Obreros

 

 

 

 

 

 

Aktivita stránek


Herní úspěchy

DeadKarlos | 17. května 2021

DLC

DeadKarlos | 9. května 2021

Rozvržení budov

DeadKarlos | 10. března 2019

Potřeby

DeadKarlos | 5. února 2019

Populace

DeadKarlos | 5. února 2019

 

 

 

Discord

Copyright© DeadKarlos (26. 4. 2018) | WebDesign: DeadKarlos